FSC-COC-643785 SGSCH-COC-150043
 V moderním světě lidé stále častěji nakupují výrobky z legálně vytěženého dřeva, založené na zásadách odpovědného lesního hospodářství.

 Soulad s těmito zásadami je zaručen mezinárodní certifikací podle systému Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM).

 Cílem FSC je prosazovat zodpovědné lesní hospodářství ve světě.


 Proletariy a.s. a Rospap s.r.o. podporují politiku zodpovědného využívání lesů, proto byly certifikovány podle příslušných standardů FSC. V roce 2018 Proletariy a.s.

 a v roce 2021 Rospap s.r.o., a obdržely certifikát FSC pro dodavatelský řetězec od výrobce ke spotřebiteli.

 Proletariy a.s. licenční kód ochranné známky: FSC-C141759, Rospap s.r.o. licenční kód ochranné známky: FSC-C172677.


 Od roku 2018 až do 2021 Proletariy a.s. úspěšně absolvovala tři dozorové audity.


 Seznam skupin produktů FSC vyráběných společností AO Proletariy zahrnuje celou řadu hotových produktů.

 Výběrem produktů se štítkem FSC se podporuje odpovědná správa světových lesů.


 Štítek MIX označuje, že tento produkt je vyroben z dobře obhospodařovaných lesů certifikovaných FSC, recyklovaných materiálů a dalších kontrolovaných zdrojů.

 Recyklovaný štítek znamená, že materiál v tomto produktu je recyklován.

 Rozvoj dobrovolné certifikace lesů po celém světě umožňuje společnosti Proletariy a.s. v budoucnu plánovat zvýšení objemu výroby produktů s certifikací FSC.


 ROSPAP s.r.o. je zapojena do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb.o obalech

 ve znění pozdějších předpisů a který zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s.

 Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím

 činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

 


-
-
-

 

Mail